دانلود برنامه های ضبط شده سخنرانی ها

دانلود کتابچه کنگره

اخبار

آخرین اخبار سایت

SVG Illustration

تا شروع همایش

دومین کنگره ملی ارتقاء سلامت کودکان در دوران پاندمی کووید 19 توسط مرکز تحقیقات عفونی اطفال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در تاریخ 30-28 مهرماه 1400 در ساری، برگزار خواهد شد.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

آمار همایش

وضعیت کلی همایش در یک نگاه

مایلید به جمع ما بپیوندید؟ بزن بریم