جستجو

جستجو در کل سایت ...

سخنران ها


دکتر پریسا بدیعی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برنامه ها


وبینار علمی: عفونتهای قارچی مهاجم در پنومونی­های ویروسی

سخنرانی جامع: دکتر پریسا بدیعی تعیین حساسیت قارچ های بیماریزا جدا شده از بیماران نسبت به 8 داروی ضد قارچی در 11 مرکز دانشگاهی ایران 12 تا 12:30 وبینار علمی:....