ارزیابی میکروبیولوژیکی لیستریا مونوسیتوژنز ماهیان شور در شهر بابل و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های جدا شده

دکتر مهدی شریفی سلطانی ©, دکتر عاطفه بزرگی ماکرانی, سید سعید همتی, شایان طبسی

ارزیابی میکروبیولوژیکی لیستریا مونوسیتوژنز ماهیان شور در شهر بابل و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های جدا شده

کد: G-09856

نویسندگان: دکتر مهدی شریفی سلطانی ©, دکتر عاطفه بزرگی ماکرانی, سید سعید همتی, شایان طبسی

زمان بندی: زمان بندی نشده!

برچسب: نامشخص

دانلود: دانلود پوستر

خلاصه مقاله: چکیده زمینه و هدف : شور كردن ماهي يكي از روشهاي سنتي نگهداري ماهي در برخي كشورها مي باشد و از آنجایی که محیط آبی برای رشد عوامل آلودگی شرایط مطلوبی را فراهم می‎‌آورد با اضافه کردن نمک به ماهی و کاهش فعالیت آبی می‎‌توان عمر نگهداري محصول را افزايش داد. پروسه‌ی شور کردن، ماهی را مشمول تغییراتی می‌کند که زمینه را برای رشد عوامل آلودگی از جمله سویه های مختلف لیستریا به وجود می‌آورد. هدف از انجام این مطالعه تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های جداشده از این باکتری است. مواد و روش کار : طی این مطالعه 50 نمونه ماهی شور از بازار عرضه ماهی شهر بابل تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد. طبق روش‌های استاندارد آزمایشگاهی شمارش کلی باکتری ها، آزمون های میکروبی، کشت در محیط اختصاصی پالکام آگار و آزمون بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی صورت گرفت. یافته ها : بر اساس این پژوهش 23.33 درصد آلودگی به گونه لیستریا در کل نمونه‌ها مشاهده گردید. آلودگی به گونه لیستریا 3.33 درصد نشان داده شد. نتایج آزمون آنتی بیوگرام نشان داد باکتری لیستریا جدا شده از ماهی شور به نالیدیکسیک اسید بیشترین مقاومت را نشان می‌دهد. نتیجه گیری : در تمامی نقاط جهان کنترل آلودگی فرآورده های دریایی همچون سایر محصولات غذایی صورت میگیرد. نتایج مطالعات انجام شده در سایر کشورهاي جهان و این مطالعه آلودگی ماهیان شور تهیه شده به روش سنتی را تایید میکند. آموزش روش‌های بهداشتی، اصلاح روش‌های عمل‌آوری محصولات ماهی شور و مصرف محصولات ماهی شور بصورت کاملا پخته جهت پیشگیری از بروز عفونت ها و مسمومیت های غذایی ناشی از مصرف این محصولات موثر خواهد بود. کلمات کلیدی : ماهی شور، لیستریا، مقاومت آنتی بیوتیکی

دیدگاه ها (0)

تاکنون دیدگاهی منتشر نشده است. شما اولین نفر باشید!

ارسال یک دیدگاه

ارسال دیدگاه توسط مدیریت بسته شده است.