طراحی واکنش یک مرحله ای مالتیپلکس PCR برای شناسایی گونه های کاندیدا; مقایسه یا روشهای فنوتایپیک

Fatemeh Nikoomanesh ©

طراحی واکنش یک مرحله ای مالتیپلکس PCR برای شناسایی گونه های کاندیدا; مقایسه یا روشهای فنوتایپیک

کد: G-09873

نویسندگان: Fatemeh Nikoomanesh ©

زمان بندی: زمان بندی نشده!

برچسب: نیازمند ویرایش

دانلود: دانلود پوستر

خلاصه مقاله: Objective: This study attempt to identify the candida species isolated from women with vulvovaginal candidiasis using by single Multiplex PCR reaction method as well as proposing a rapid and reliable method to identify Candida species by comparing the obtained results with those of phenotyping methods. Methods: 250 vaginal swabs were collected from the patients referred to the obstetrics and gynecological specialist. The vaginal specimens were cultured on Sabouraud Dextrose Agar (SDA) and chromogenic medium (CHROM agar). The multiplex PCR designed by species-specific primers was performed for identification of Candida species in single reaction. All the obtained data were analyzed using SPSS software by descriptive statistics, chi square test, and Spearman’s correlation (p

دیدگاه ها (0)

تاکنون دیدگاهی منتشر نشده است. شما اولین نفر باشید!

ارسال یک دیدگاه

ارسال دیدگاه توسط مدیریت بسته شده است.