بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کلبسیلا ایزوله شده از نمونه های مدفوع کودکان بستری در بخش هماتولوژی بیمارستان مفید

نسیم سبزیوند،فریبا شیروانی،لیلا عظیمی،سیاوش سلمان زاده اهرابی،مسعود آل بویه ©

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کلبسیلا ایزوله شده از نمونه های مدفوع کودکان بستری در بخش هماتولوژی بیمارستان مفید

کد: G-73096

نویسندگان: نسیم سبزیوند،فریبا شیروانی،لیلا عظیمی،سیاوش سلمان زاده اهرابی،مسعود آل بویه ©

زمان بندی: زمان بندی نشده!

برچسب: نامشخص

دانلود: دانلود پوستر

خلاصه مقاله: مقدمه: عفونت بیمارستانی یکی از مشکلات جهانی بهداشت و سلامت است که پزشکان و بیماران با آن روبرو هستند ومی تواند منجر به شکست درمان و به دنبال آن افزایش فراوانی مرگ و میر در بیماران گردد. باکتری های جنس کلبسیلا پاتوژن های فرصت طلب مهمی هستند که یکی از عوامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی میباشند و کلونیزاسیون آنها می تواند به سمت ایجاد عفونت های مقاوم به عوامل ضد میکروبی از جمله سپتی سمی، عفونت های ریوی ، گوارشی ومجاری ادراری پیش برود. به طورکلی کلبسیلا اکسی توکا بعد از کلبسیلا پنومونیه بیشترین فراوانی را در بین سویه های جدا شده از بیماران بستری به خود اختصاص میدهد و سایر سویه های کلبسیلا به ندرت در عفونت های ناشی از این باکتری مشاهده می شوند. روش بررسی: ابتدا با کسب رضایت نامه آگاهانه از والدین کودکان ، نمونه مدفوع کودکان بستری و سرپایی در بخش خون در شرایط مناسب گردآوری شد. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شده و بر روی محیط کشت مک کانکی تلقیح و بمدت 18 تا 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه گردید. پس از رشد باکتری و انجام تست های استاندارد بیوشیمیایی و میکروبی باکتری ها شناسایی و حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها بر اساس دستورالعمل CLSI با روش دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: از مجموع 280 نمونه ی مدفوع جمع آوری شده ،39 نمونه حاوی باکتری جنس کلبسیلا بود.درصد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های بررسی شده به این ترتیب بدست آمد: آمپی سیلین(%97.4)،ایمی پنم(%5.12)،سیپروفلوکساسین(%15.38) آمپی سیلین-سولباکتام(%30.78)،تری متوپریم-سولفامتوکسازول(%51.28)،آمیکاسین(%12.82)،سفتریاکسون(%20.51)، سفازولین(%41)، لووفلوکساسین(%12.82)، سفکسیم(%30.76)، مروپنم(%12.82).بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین درصد مقاومت مربوط به آنتی بیوتیک آمپی سیلین و کمترین مربوط به آمیکاسین و مروپنم بود. نتیجه گیری: میکروبیوتای انسانی بر روی پروسه های مختلف در بدن مانند هماتوپویز و متابولیسم کموتراپی و میزان زنده ماندن در بیماران مبتلا به بدخیمی خونی و سایر سرطان ها می تواند نقش داشته باشد. از طرفی با توجه به اینکه مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کلبسیلا رو به افزایش است، لذا بررسی فراوانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کلبسیلا حائز اهمیت می باشد.

دیدگاه ها (0)

تاکنون دیدگاهی منتشر نشده است. شما اولین نفر باشید!

ارسال یک دیدگاه

ارسال دیدگاه توسط مدیریت بسته شده است.