معرفی فرم اینتگره شده هرپس ویروس انسانی 6 و پیامدهای بالینی آن: مقاله مروری-روایتی

سمیه شاطیزاده ملک شاهی ©, کیانا کتابی

معرفی فرم اینتگره شده هرپس ویروس انسانی 6 و پیامدهای بالینی آن: مقاله مروری-روایتی

کد: G-65423

نویسندگان: سمیه شاطیزاده ملک شاهی ©, کیانا کتابی

زمان بندی: زمان بندی نشده!

برچسب: ویرایش شده

دانلود: دانلود پوستر

خلاصه مقاله: هدف مطالعه: هرپس ویروس انسانی تیپ 6( 6-HHV )ویروسی با شیوع بالا در جمعیت جهان است. در سال های اخیر، فرم جدیدی از ژنوم ویروس کشف شده و تحت عنوان ( ciHHV-6( Chromosomally integrated HHV-6 می باشد. ارتباط -ciHHV6 با انواع بیماری ها، نیاز به مطالعات بیشتر دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی فرم اینتگره شده ژنوم ویروس 6-HHV از جنبه های مختلف بالینی و میزان فراوانی آن در جوامع مختلف است. مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه، کلمات کلیدی 6-HHV ، Integrated HHV-6 و Telomeric regions ،Integrated genome در پایگاههای علمی معتبر مانند Scopus ،PubMed و Google scholar بدون اعمال محدودیت زمانی بررسی شدند. نتایج: تقریبا یک درصد از جمعیت جهان آلوده به 6-ciHHV هستند که این مقدار در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت است. در صورت ابتلا فرد به6-ciHHV لود ویروس بالاتر از ابتلا به عفونت حاد خواهد بود و برای تایید فرم اینتگره شده ژنوم 6-HHV لازم است تا در نمونه های فولیکول مو یا ناخن، به جستجوی حداقل یک کپی از ژنوم اینتگره شده پرداخته شود. 6-ciHHV با ایجاد اختلال در عملکردهای تلومریک می تواند سلامتی انسان را تحت تاثیر قرار دهد. نتیجه گیری: تا به امروز درمانی برای حذف ژنوم ویروس از سلول های میزبان کشف نشده است. در بررسی به عمل آمده در این مطالعه، فرم اینتگره شده ژنوم 6-HHV می تواند با بیماری های مختلف از جمله بیماری های قلبی و خود ایمنی مرتبط بوده و مطالعات بیشتری برای یافتن ارتباط آن با دیگر بیماری ها در نقاط مختلف جغرافیایی جهان نیاز است.

دیدگاه ها (0)

تاکنون دیدگاهی منتشر نشده است. شما اولین نفر باشید!

ارسال یک دیدگاه

ارسال دیدگاه توسط مدیریت بسته شده است.