آگاهی ، نگرش و عملکرد رعایت بهداشت دست در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

امیر نسیم فر ©, ابراهیم صادقی, نیلی بهرامی

آگاهی ، نگرش و عملکرد رعایت بهداشت دست در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

کد: G-61857

نویسندگان: امیر نسیم فر ©, ابراهیم صادقی, نیلی بهرامی

زمان بندی: زمان بندی نشده!

برچسب: ویرایش شده

دانلود: دانلود پوستر

خلاصه مقاله: پیش زمینه و هدف : عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی یک مشکل اساسی برای ایمنی بیماران است و پیشگیری از آن باید اولویت اول برای موسسات باشد . بهداشت دست موثرترین روش برای کاهش عفونت بیمارستانی است. یافته ها : شرکت کنندگان /34 درصد اکسترن ، 6/44 درصد اینترن و 6/20 درصد رزیدنت می باشند. میانگین میزان آگاهی رعایت اصول بهداشت دست 47 درصد ، کمترین میزان آگاهی 31 درصد و بیشترین میزان آگاهی 69 درصد می باشد. میانگین میزان نگرش رعایت اصول بهداشت دست در بین دانشجویان پزشکی 31 درصد ( در حد ضعیف ) ، کمترین میزان نگرش 22 درصد ( ضعیف) و بیشترین میزان نگرش 58 درصد ( خوب ) می باشد. میانگین میزان عملکرد اصول تمرین بهداشت دست 39 درصد ( در حد ضعیف ) ، کمترین میزان 22 درصد ( ضعیف) و بیشترین میزان 51 درصد ( خوب ) می باشد. میانگین میزان عملکرد اصول تمرین بهداشت دست در بین دانشجویان پزشکی مونث 26 درصد و در بین دانشجویان مذکر 23 درصد ( قابل قبول) است. میانگین میزان آگاهی و نگرش و عملکرد رعایت اصول بهداشت دست در بین دانشجویان دوره اکسترنی به ترتیب (51 درصد ، 40 درصد و 35 درصد ) ، دوره انترنی ( 45 درصد ، 28 درصد و 17 درصد ) و دوره رزیدنتی ( 47 درصد ، 38 درصد و 25 درصد ) است. به طور کلی میانگین میزان عملکرد اصول بهداشت دست در بین دانشجویان در بخش ICU ، 48 درصد و در بین دانشجویان در بخش جراحی 40 درصد و در بخش داخلی 27 درصد است. نتیجه گیری : با توجه به میزان پایین آگاهی و نگرش دانشجویان و ضرورت بهداشت دست در پیشگیری از عفونت و لزوم رعایت آن توسط کلیه کادر درمانی و اهمیت سلامت و بهداشت بیمار در طول دوره بستری ، برگزاری کلاس های آموزشی ضمن در زمینه بهداشت دست جهت بهبود و ارتقاء بهداشت دست ضروری به نظر می رسد.

دیدگاه ها (0)

تاکنون دیدگاهی منتشر نشده است. شما اولین نفر باشید!

ارسال یک دیدگاه

ارسال دیدگاه توسط مدیریت بسته شده است.