برنامه ها

برنامه های علمی

 • خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی در مدیریت کووید-۱۹ و چالش ها آن

  خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی در مدیریت کووید-۱۹ و چالش ها آن

  شنبه ۱۶ بهمن ساعت 09:00 انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر عبدالفتاح صراف نژاد

   

  ردیف

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت

  1

  دکتر سید حسین فاطمی

  معرفی پانل و مقدمه

  11:00-9:00

  2

  دکتر محمد جواد غروی

  چالشهای آزمایشگاهی کووید-۱۹ در ایران

  3

  دکتر طلعت مختاری آزاد

  کووید-۱۹ در ایران (شرح ما وقع)

  4

  دکتر فرشید نوربخش

  پاتوژنز و ایمونوپاتوژنز کووید-۱۹

  5

  دکتر شعبان علیزاده

  تغییرات خونی و یافته ها در کووید-۱۹

  6

  دکتر محمدمهدی محمدی

  ایمونوسرولوژی و سنجش های ایمنی در کووید-۱۹

  7

   

  دکتر هادی رضایی

  آزمایش PCR  کووید-۱۹

  (نمونه بیمار، الزامات، استانداردها، گزارش دهی)

  8

  پرسش و پاسخ

   

  11:30-11:00

 • چالش های انتقال خون در پاندمی کرونا

  چالش های انتقال خون در پاندمی کرونا

  شنبه ۱۶ بهمن ساعت 12:00 انجمن علمی انتقال خون وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر افسانه آقایي

   

  ردیف

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت برگزاری

  1

  دکتر افسانه آقائی

  معرفی و مقدمه پنل

  12:00-12:10

  2

  دکتر مهتاب مقصودلو

  مدیریت تامین خون در اپیدمی COVID-19

  12:10-12:35

  3

  دکتر محمودرضا پورکریم

  مواردی که باید هر اهداکننده سالم خون در مورد پاندمی فعلی بداند

  12:35-13:00

  4

  دکتر سعید محمدی

  چالشهای تامین پلاسمای بهبودیافتگان در سازمان انتقال خون

  13:00-13:25

  5

  دکتر علی اکبر پورفتح اله

  تجربیات COVID-19 برای برنامهریزیهای استراتژیک در پاتوژنهای نوپدید

  13:25-13:50

  6

  دکتر افسانه آقائی

  ایمیونوگلوبولین هایپرایمیون COVID-19

  13:50-14:15

  7

  پرسش و پاسخ

   

  14:15-14:30

 • چالش های واکسیناسیون و درمان بیماری کووید-۱۹

  چالش های واکسیناسیون و درمان بیماری کووید-۱۹

  شنبه ۱۶ بهمن ساعت 15:00 انجمن علمی ویروس شناسی ایران وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر مهرداد روانشاد

   

  ردیف

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت برگزاری

  1

  دکتر مهرداد روانشاد

  معرفی اعضای پانل

  مقدمه ای بر چالش های بیماری کووید-19

  15:00-15:30

  2

  دکتر امیر قائمی

  چالش های واکسیناسیون بر علیه کووید-19

  15:30-16:00

  3

  دکتر کیوان زندی

  کووید 19: چالش های طراحی و ساخت دارو

  16:00-16:30

  4

  دکتر سعید کلانتری

  چالش های بالینی در درمان بیماران مبتلا به کووید-19

  16:30-17:00

  5

  سخنرانان مقالات منتخب 4 نفر و پرسش و پاسخ

  17:00-17:30

 • نقش دیابت و بیماری های متابولیک در شدت بیماری کووید-۱۹

  نقش دیابت و بیماری های متابولیک در شدت بیماری کووید-۱۹

  یکشنبه ۱۷ بهمن ساعت 09:00 انجمن علمی بیوشیمی ایران وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر نریمان مرادی

   

  ترتیب

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت برگزاری

  1

  دکتر نریمان مرادی

  نقش دیابت و بیماری های متابولیک در بیماری کووید-19 (مقدمه)

  9:00 – 9:15

  2

  دکتر خسرو عادلی

  مکانیسم های احتمالی بین دیابت و شدت بیماری کووید-19

  9:15 – 9:45

  3

  دکتر سیده زهرا بطحایی

  آمیلوئیدوز، دیابت و کووید-19

  9:45 – 10:15

  4

  دکتر مونا نوربخش

  مدیریت دیابت در پاندمی کووید-19

  10:15 – 10:45

  5

  بحث گروهی اعضای پانل ؛ پرسش و پاسخ

  10:45 – 11:00

  6

  ارائه پوسترهای منتخب به صورت سخنرانی

  11:00 – 11:30

 • گزینه های درمان کووید-19

  گزینه های درمان کووید-19

  یکشنبه ۱۷ بهمن ساعت 15:00 انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر شادی بنی اسدی

   

  ترتیب

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت برگزاری

  1

  دکتر شادی بنی اسدی

  معرفی پنل

  15:00-15:10

  2

  دکتر گیتی پوردولت

  درمانهای مکمل کووید 19

  15:10-15:30

  3

  دکتر رکسانا نامدار

  آنتی بادیهای منوکلونال ضد ویروس در درمان کووید 19

  15:30-16:00

  4

  دکتر رامین یزدانی

  آنتی بادیهای منوکلونال ضد التهابی در درمان کووید 19

  16:00-16:30

  5

  دکتر الهام سادات ساداتی

  درمانهای پیشنهادی کودکان مبتلا به کووید 19

  16:30-16:50

  6

  سخنرانان مقالات منتخب و پرسش و پاسخ

  16:50-17:30

 • روش های ارزیابی ایمنی زایی واکسن ها

  روش های ارزیابی ایمنی زایی واکسن ها

  دوشنبه ۱۸ بهمن ساعت 09:00 انجمن علمی ایمنولوژی و آلرژی ایران وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر مهرناز مصداقي

   

  ترتیب

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت برگزاری

  1

  دکتر رضا منصوری

  انواع پلتفرم های واکسن

  9:20-:009

  2

  دکتر علی هرندی

  COVID-19 vaccines: Hopes and Hypes

  9:50-9:20

  3

  دکتر مهرنوش درودچی

  پاسخ سلولهای T خاطره ای اختصاصی پس از واکسیناسیون SARS-CoV-2

  10:20-9:50

  4

  دکتر محمد فریدونی

  بررسی کیت های داخلی الیزای COVID-19

  10:40-10:20

  5

  دکتر محمد فریدونی

  مقایسه پاسخ های آنتی بادی به 4 نوع واکسن کوید-19

  10:40-11:00

  6

  سخنرانان مقالات منتخب

  11:00-11:15

  7

  پرسش و پاسخ

  11:15-11:30

 • کووید-19 و انگل ها

  کووید-19 و انگل ها

  دوشنبه ۱۸ بهمن ساعت 12:00 انجمن علمی انگل شناسی ایران وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر عبدالحسین دلیمي

   

  ترتیب

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت برگزاری

  1

  دکتر عبدالحسین دلیمی اصل

  انواع پلتفرم های واکسن

  12:05-12:00

  2

  دکتر مهدی محبعلی

  کووید- 1۹ و بیماری های انگلی تک یاخته ای با تاکید بر تشابهات بالینی آن ها

  12:25-12:05

  3

  دکتر ایرج شریفی

  تاثیر پیشگیرانه لیشمانیوز پوستی بر علیه کووید- 19

  ارزیابی یک مطالعه مورد شاهدی

  12:45-12:25

  4

  دکتر سید محمود سجادی

  چالش های تشخیص توکسوکاریازیس انسانی در دوران شیوع کرونا

  13:05-12:45

  5

  دکتر محمد باقر رکنی

  نقش داروهای ضد انگلی در درمان بیماری کووید-19

  13:05-13:25

  6

  دکتر علی حقیقی

  تاثیر عفونت همزمان انگلهای روده ای بر کاهش یا تعدیل شدت کووید-19

  13:25-13:45

  7

  دکتر عبدالحسین دلیمی اصل

  عفونت کووید- 19 و اکینوکوکوزیس

  13:45-14:00

  8 سخنرانان مقالات منتخب 14:00-14:15
  9 پرسش و پاسخ 14:15-14:30

 • مسمومیت‌های دارویی و شیمیایی در همه گیری کووید-۱۹

  مسمومیت‌های دارویی و شیمیایی در همه گیری کووید-۱۹

  دوشنبه ۱۸ بهمن ساعت 15:00 انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر نسترن ایزدی مود

   

  ترتیب

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت برگزاری

  1

  دکتر بابک مصطفی زاده

  مسمومیت با الکلها در دوران کووید

  15:00-15:15

  2

  دکتر فرزاد قشلاقی

  اهمیت آزمایشگاه سم شناسی در دروان کووید جهت تشخیص افتراقی مسمومیت ها از کووید

  15:20-15:35

  3

  دکتر محمد دلیرراد

  مشکلات مسمومیت با الکلهای سمی در ایران

  15:40-15:55

  4

  دکتر محمد مشیری

  الگوی مسمومیتها در دوران کووید و اهمیت آن

  16:00-16:15

  5

  دکتر غلامعلی دوروشی

  تداخلات داروئی در بیماران با کووید و اهمیت آن

  16:20-16:35

  6

  دکتر رضا افشاری

  استفاده از مواد ضد عفونی کننده در دوران کووید و عوارض آن بر سلامتی

  16:40-16:55

  7

  سخنرانان مقالات منتخب

  17:00-17:15

  8

  پرسش و پاسخ

  17:15-17:30

 • بررسی ژنومیک و ژنتیک کووید-19

  بررسی ژنومیک و ژنتیک کووید-19

  سه شنبه ۱۹ بهمن ساعت 12:00 انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر محمد امین طباطبایي فر

   

  ردیف

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت

  1

  دکتر سید محمد اکرمی

  کووید-۱۹: تهدیدها و فرصت ها. جایگاه ژنتیک پزشکی

  14:00-12:00

  2

  دکتر محمد امین طباطبایی

  سیر تحول ژنومیک کووید-19

  3

  دکتر علی آهنی

  ارزیابی، بررسی و مقایسه تکنیک های بررسی مولکولی کووید-19

  4

  دکتر عباس شکوری

  بررسی و حل مشکل تشخیصی‌ کووید-19 مرتبط با Real-time PCR (گزارش موارد-1)

  5

  دکتر محسن سوسن آبادی

  بررسی و حل مشکل تشخیصی‌ کووید-19 مرتبط با Real-time PCR (گزارش موارد-2)

  6

  ارایه مقالات سخنرانی منتخب

  پرسش و پاسخ

   

  14:30-14:00

 • تاثیر کووید-۱۹ بر عملکرد در مراکز پرتودرمانی و پرتو تشخیصی

  تاثیر کووید-۱۹ بر عملکرد در مراکز پرتودرمانی و پرتو تشخیصی

  سه شنبه ۱۹ بهمن ساعت 15:00 انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر حسین مزداراني

   

  ردیف

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت

  1

  دکتر حسین مزدارانی

  اثرات دراز مدت بیولوژیکی تابش گیری ها کم دز جامعه برای تشخیص کرونا بعد از دوران پساکرونا

  17:00-15:00

  2

  دکتر سید ربیع مهدوی

  رادیوبیولوژی پرتودرمانی کم تقطیعی با توجه به کووید-۱۹

  3

  دکتر محمد حسینی

  تاثیر کووید-۱۹ در درمان بیماران سرطانی در پرتودرمانی

  4

  دکتر پریسا پیشداد

  یافته تصویربرداری کووید-۱۹

  5

  دکتر علی شبستانی منفرد

  پرتودرمانی کم دز برای ذات الریه ناشی از کووید-۱۹

  6

  پرسش و پاسخ

   

  17:30-17:00

 • راهکارهای پیشگیری تشخیص و درمان بیماری ها از دریچه علوم پایه

  راهکارهای پیشگیری تشخیص و درمان بیماری ها از دریچه علوم پایه

  سه شنبه ۱۹ بهمن ساعت 18:00 اتحادیه انجمن های علوم زیستی وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر رضا یوسفي

   

  ردیف

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت

  1

  دکتر علی اکبر موسوی-موحدی

  نقش بیوفیزیک در سبک زندگی و تشخیص بیماری ها

  20:00-18:00

  2

  دکتر مهران حبیبی رضایی

  تامین مولفه های پزشکی P4 از رهگذر همراهی علوم زیستی و علوم پایه پزشکی

  3

  دکتر رضا یوسفی

  راهکارهای مهم مقابله با دیابت ازدیدگاه مولکولی

  4

  پرسش و پاسخ

   

  20:00-20:30

 • کووید-۱۹ و هماتولوژی؛ نقش سلول درمانی در مدیریت درمان بیماران کووید-۱۹

  کووید-۱۹ و هماتولوژی؛ نقش سلول درمانی در مدیریت درمان بیماران کووید-۱۹

  چهارشنبه ۲۰ بهمن ساعت 09:00 انجمن علمی هماتولوژی آزمایشگاهی ایران وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر شعبان علیزاده

   

  ردیف

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت

  1

  دکترمسعود سلیمانی

  بررسی تاثیر اگزوزوم های مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی بر کاهش عوارض بیماری کرونا

  11:00-9:00

  2

  دکتر غلامرضا خمیسی پور

  استفاده از سلولهای بنیادی پرتوانه القایی در آزمایشهای پیش بالینی درمان کرونا

  3

  دکتر محمد محمدی

  سلولهاي بنيادي مزانشيمي در درمان كوويد-19 : اميدها و چالش ها

  4

  دکتر سعید محمدی

  درمان اولیه با پلاسمای کانوالسانت در بیماران متوسط و شدید کووید-19

  5

  دکتر مجید مختاری

  نقش یافته های هماتولوژیک در پیش آگهی  بیماران کووید 19

  6

  ارایه مقالات سخنرانی منتخب

  پرسش و پاسخ

   

  11:30-11:00

 • کووید-19، پروبیوتیک و عفونت های فرصت طلب

  کووید-19، پروبیوتیک و عفونت های فرصت طلب

  چهارشنبه ۲۰ بهمن ساعت 12:00 انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر محمدرضا پورشفیع

   

  ردیف

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت

  1

  دکتر محمدرضا پورشفیع

  تشخیص اشتباه عفونت باکتریای در بیماران کووید-۱۹

  14:00-12:00

   

  2

  دکتر آذردخت خسروی

  عفونت های مایکوباکتریال در بیماران کووید-۱۹

  3

  دکتر مهرناز رسولی نژاد

  عفونت های قارچی در کووید-۱۹

  4

  دکتر ملیحه طالبی

  مطالعه تاثیر پروبیوتیک بر عفونت های تنفسی با تاکید بر کووید-۱۹

  5

  دکتر امیر حسن زاده

  نقش احتمالی پروبیوتیک ها در جلوگیری و درمان کووید-۱۹ و مدیریت عفونت های ثانویه میکروبی

  6

  دکتر مهدی روحانی

  نقش پروبیوتیک ها در استراتژی واکسیناسیون کووید-۱۹: از تعدیل سیستم ایمنی تا حامل واکسن

  7

  دکتر لیلا عظیمی

  روش های شناسایی مولکولی کووید-۱۹

  8

  ارایه مقالات سخنرانی منتخب

  پرسش و پاسخ

   

   14:30-14:00

 • نقش عناصر کمیاب در پیشگیری بیماری ویروس کرونا

  نقش عناصر کمیاب در پیشگیری بیماری ویروس کرونا

  چهارشنبه ۲۰ بهمن ساعت 15:00 انجمن علمی عناصر کمیاب ایران وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر سید علیرضا مصباح نمین

   

  ردیف

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت

  1

  دکتر سید علیرضا مصباح نمین

  نقش عنصر آهن در پاتوژنز بیماری کووید-19

  17:00-15:00

  2

  دکتر سید علی اصغر مشتاقی

  نقش  عناصر سلنیوم و روی در مدیریت بیماری  کووید-19

  3

  دکتر امیر شمس

  شناخت و بررسی ژنتیکی ویروس کووید-19

  4

  راضیه یزدانی

  مکانیسم سلولی مولکولی بیماری زایی ویروس کووید-19

  5

  پرسش و پاسخ

   

  17:30-17:00

 • واکسیناسیون در ایران، گذشته، حال و آینده

  واکسیناسیون در ایران، گذشته، حال و آینده

  چهارشنبه ۲۰ بهمن ساعت 18:00 جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران وبینار مجازی پیش رو

  مسئول پانل: دکتر طوبي غضنفری

  ردیف

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  ساعت

  1

  دکتر رضا جعفری

  مروری بر تاریخچه واکسن سازی در ایران

  20:00-18:00

  2

  دکتر محمدرضا صالحی

  مروری بر واکسن های ایرانی کووید-19

  3

  دکتر مسعود یونسیان

  نقش واکسیناسیون در پیشگیری از انتشار اپیدمی ها

  4

  دکتر فرشید نوربخش

  واکسیناسیون کووید-19 در کودکان

  5

  دکتر طوبی غضنفری

  موقعیت واکسیناسیون در ایران در مقایسه با

  کشورهای دیگر

  6

  دکتر محمد وجگانی

  الزامات بر واکسیناسیون کووید-19

  7

  پرسش و پاسخ

   

  20:00-20:30