تاریخ های مهم کنگره

تاریخ شروع پذیرش مقالات: 8 آبان ماه 1400 تاریخ پایان مهلت ارسال مقالات: 15 آذرماه 1400 تاریخ داوری مقالات: هم زمان با ارسال مقالات تاریخ برگزاری کنگره: 16 بهمن ماه 1400

تعرفه ثبت نام در کنگره

  شرکت کنندگان محترم، که قصد ثبت نام در کنگره را دارند هزینه ثبت نام خود را طبق جدول زیر از طریق گزینه پرداخت حق عضویت در پیشخوان خود پرداخت کنند. نکته مهم:....