• Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
5 (3 بازخورد)

اطلاعیه مهم برای شرکت کنندگان دارای مقاله (سخنرانی یا پوستر)

افرادی که مقاله آن ها به صورت پوستر یا سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفته لطفا به نکات زیر به دقت توجه کرده و در مدت زمان اعلام شده موارد خواسته شده را بارگزاری....

No Title
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
3.5 (6 بازخورد)

محور های پنل های تخصصی سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

  محورهای سیزدهمین کنگره آزمایشگاه و بالین     محور اصلی کنگره:  راهکارها و چالش های مواجهه با کووید-19   محورهای پنل های تخصصی سیزدهمین کنگره بین....