اخبار

آخرین اخبار سایت

کارگاه های سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

آمار همایش

همایش در یک نگاه

مایلید به جمع ما بپیوندید؟ بزن بریم
SVG Illustration

تا شروع همایش

سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در تاریخ 16-20 بهمن ماه 1400 در تهران، برگزار خواهد شد.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه